Event för dig inom pensionsbranschen

Hållbart Näringsliv: Det nya energilandskapet

Vi utforskar hur dagens energibrist banar vägen för ett helt nytt energilandskap. Dessutom är Sveriges bästa hållbarhetschef i studion!

Fondmarknadsdagen 2023

Fondmarknadsdagen är för dig som arbetar på fondbolag, bank, pensionsbolag och kapitalmarknadsbolag.

Di Försäkring 2023

Nya reglerings- och tillsynsfrågor, klimatförändringarnas påverkan på branschen, insurtech samt vilka visioner försäkringsbolagen har.

Strategisk energiförsörjning 2023

Den nya mötesplatsen för industrier och företag med behov av pålitlig elförsörjning.

Risk & Return 2023

Dagens industri gathers the decision-makers to shed light on developments, map the trends and share experiences.

Future Food Forum 2023

Future Food Forum tar ett helhetsgrepp om vad vi äter – och kommer att äta framöver. Det handlar om innovationer, hållbarhet och samhällsutveckling.

Media Summit 2023

Medieindustrin lever i en konstant transformation, styrd av teknikomvandling, nya aktörer och förändrade beteenden hos publiken. Efter några goda år ökar nu trycket på mediebolagen igen – hur ser vägen framåt ut?

DNB – Frukostseminarium på Hållbara finanser 2023

Net zero targets and an updated sustainability strategy in place – now what? In recent years, many companies have jumped on the net-zero train, but it has been fairly quiet on how to actually reach these goals. What is a credible transition plan and how do we ensure it’s turned into action?

Hållbara finanser 2023

Hållbara finanser fokuserar på finanssektorns möjlighet att bidra till att öka takten i klimatomställningen, och lyfter påverkansinvesteringar samt EU:s nya lagstiftning kring hållbara finanser.

Di Controller 2023

Från big data till smart data, hur hanterar du kvantiteten av data som växer lavinartat tack vare digitaliseringen?